Pályázati felhívás
27
Oct
2022
Pályázati felhívás
2022. október 27.  |  15:05
A pályázat célja egy olyan gyermekvédelmi együttműködési program megalkotása, amely segíti a gyermekek védelmének kialakítását és fejlesztését a fővárosi sportéletben, és ezen innovatív pilot projekt elindításával támogatja az ez irányú jövőbeni szakmai építkezést is.
 
A pályázat során olyan sportcsapatok, sportközösségek támogatását veszi célul a Fővárosi Önkormányzat, amelyek a gyermekvédelem témakörében fejlesztéseket, új gyakorlatokat kívánnak bevezetni, kipróbálni. A Fővárosi Önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél több sportközösség számára kiemelt fontosságú témaként jelenjen meg a gyermekek védelme, ehhez kíván most pénzügyi forrást biztosítani. Jelen pályázati program pilot projektként került elindításra, egy konkrét közösség kiválasztásával.
 
A program során a pályázó sportszervezetnek együttműködésben szükséges dolgoznia egy olyan partnerszervezettel, mely az Alapszabályában vagy az Alapító okiratában foglalva gyermekekkel kapcsolatos oktatási, nevelési, ellátási, szociológiai vagy kutatási tevékenységet végez. Ennek alapján a pályázó sportszervezet és együttműködési partnere közösen kell hogy összeállítson egy éves programot/koncepciót, melynek tartalma a gyermekvédelemre helyeződik. A koncepció tartalmában különféle tevékenységi formákat elfogadunk, például gyermekvédelmi workshop lebonyolítása, etikai kódex kiterjesztése, coaching programok megvalósítása, pszichológiai foglakkozások lehetővé tétele, gyermekvédelmi szakember megbízása, családterápiás foglalkozások kialakítása, krízisközpont létrehozása, atrocitás-jelzőrendszer megalkotása stb.
 
Ezen koncepció kerül a pályázat során elbírálásra, majd a nyertes pályázó a beadott szakmai koncepcióban foglaltak megvalósítására használhatja fel a nyert keretösszeget.
 
A tervezett programmal szemben támasztott tartalmi feltételek:
 
1. a pályázó és együttműködő szervezet kooperációja a rendelkezésre álló erőforrások teljeskörű felhasználására alapuljon;
 
2. létszám (összesen hány gyermeket érint a projekt; csapatlétszám, egyéni sportolók száma stb.)
 
3. jövőkép, utógondozás (fenntartja-e a jövőben az adott programot, beépít-e hosszútávon valamely elemet, van-e meghatározott cél a jövőre nézve stb.)
 
4. a pályázó gyermekvédelemmel kapcsolatos korábbi intézkedése/intézkedései (etikai kódex-el rendelkezik-e, sportpszichológus segíti-e a gyermekek felkészülését stb.)
 
5. a pályázatban meghatározott célcsoportban vannak-e hátrányos helyzetű gyermekek.
 
 
 
A pályázat típusa: nyílt
 
Pályázók köre: A pályázó budapesti székhelyű sportszervezet lehet.
 
A pályázati keretösszeg (pályázni csak a teljes keretösszegre lehet): 4.050.000 Ft
 
A pályázat elbírálása során egy kedvezményezett kerül kihirdetésre.
 
A támogatás jellege: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás
 
Önrész rendelkezésre állása nem szükséges.
 
Pályázat megvalósítási időszaka: 2023. január 1. és 2023. december 31. között
 
A pályázat személyes beadási határideje: 2022. november 24. (csütörtök)
 
A pályázat postai úton történő feladásának határideje: 2022. november 21. (hétfő)
 
 
 

Pályázati Felhívás

Pályázati Adatlap

Költségvetési terv

Adatkezelési tájékoztató

Gyermekvédelmi Szervezetek Listája

 

 

 

Fotó - fruitveb.hu

Vármegyei szövetségek