TAO Sporttámogatás 2020


2023. április 19-ei elnökségi ülést követően módosított benchmark: [Megnyit]


2022. szeptember 27-ei elnökségi ülést követően módosított benchmark:[Megnyit]


Értékelési elvek és benchmark a 2021.09.28-ai elnökségi ülésen meghatározottakkal egységes szerkezetben: [Megnyit]


TAO EKR elszámolás felhasználói kézikönyv: [Megnyit]


Elszámolás benyújtásával kapcsolatos tájékoztató

Az elszámolások benyújtásával kapcsolatban kérjük, hogy amennyiben lehetséges, továbbra is postai úton nyújtsák be az elszámolásukat. Amennyiben ez nem lehetséges, személyes benyújtásra hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki napokon van lehetőség a Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) II. emelet 209-es irodában, 9:00-14:00 között. Kérjük, hogy a személyesen leadásra kerülő elszámolásokhoz mellékeljék a kitöltött átvételi elismervényt. Az elszámolási dokumentációkat a leadást/beküldést megelőzően minden esetben szíveskedjenek valamilyen irattartóba rendezni (pl. szalagos irományfedél, kapcsos iratrendező stb.). Amennyiben a 2020/2021-es program elszámolásának benyújtásával együtt korábbi, meghosszabbított időszak(ok) elszámolása is benyújtásra kerül, akkor kérjük, hogy azokat sportfejlesztési programonként jól elkülöníthetően nyújtsák be.

Az elszámolás benyújtási határideje: 2021. július 30. vagy – az elszámolás benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása esetén – 2021. augusztus 14.

Az átvételi elismervény innen tölthető le: [Megnyit]

 

Értékelési elvek és benchmark a 2021.01.15-ei elnökségi ülésen meghatározottakkal egységes szerkezetben: [Megnyit]
 

Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcím módosítás tájékoztató: [Megnyit]


Elszámoláshoz szükséges dokumentumok és táblázatok:

  • Mellékletek a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez: [Megnyit]
  • Részletező elszámolási táblázat 100.000 Ft alatti számlákhoz: [Megnyit]
  • Saját tulajdonú gépjármű üzemanyag elszámolás: [Megnyit]
  • Nyilatkozat önrész forrásáról: [Megnyit]
  • Felújítás utáni létesítménybérlés kérelem: [Megnyit] 
  • Elszámolási útmutató 2020/2021: [Megnyit]
  • Elszámolási útmutató kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására 2020/2021: [Megnyit]


Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő – koronavírussal összefüggésben felmerült költségekkel, valamint a száz százalékos intenzitással kapcsolatos – jogszabályi módosításokról: [Megnyit]
 

Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.) Kormányrendelet sportszervezeteket érintő rendelkezéseiről: [Megnyit]


A 2020. szeptember 22-ei elnökségi ülést követően módosított Értékelési elvek és Benchmark: [Megnyit]


Értékelési elvek és benchmark 2020/2021:

  • Központi benchmark 2020/2021: [Megnyit]
  • MKOSZ 2020/2021 Értékelési elvek és benchmark (az EMMI által közzétett központi benchmarkban meghatározottak miatti változásokkal egységes szerkezetben): [Megnyit]
  • 2020/2021. támogatási időszakra meghatározott benchmark elfogadása: [Megnyit]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató - A TAO elektronikus kitöltő rendszer NETLOCK tanúsítvány hiányában, a meghatalmazottak által történő használatáról: [Megnyit]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztató a látvány-csapatsport támogatást érintő jogszabályi módosításokról (2020.03.02.): [Megnyit]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a 2020/21-es látvány-csapatsport támogatás elektronikus felülete https://mkosztao2020.flexinform.hu címen elérhetővé vált. Az EKR rendszerben a sportfejlesztési programok beküldésére a hatályos 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben meghatározott időszakban lehetséges.

A sportfejlesztési programok beadásával kapcsolatos szakmai kérdéseiket a nadai.aina.marta@hunbasket.hu címre küldhetik.
 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

TAO Jóváhagyás

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Értékelési elvek és Benchmark szabályai látvány-csapatsport támogatási kérelmek elbírálásához - 2020-2021-es támogatási időszak: [Megnyit]

A 2020/21-es támogatási időszakra kérvényezett Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez beadandó dokumentumok listája: [Megnyit]
 

Tájékoztatjuk a sportszervezeteket arról, hogy a 2020/21-es támogatási időszaktól lehetőség nyílik a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet és az MKOSZ 2020/21-es támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvei szerint a (víz, villany, fűtés, csatorna) közüzemi számlák elszámolására.

A 2020/21-es támogatási időszakra kérvényezett sportcélú ingatlan üzemeltetési költségeinek támogatása jogcímhez az Üzemeltetés előzetes kimutatás 20_21.xlsx dokumentum mindkét táblázatát értelemszerűen kitöltve, .pdf formátumba mentve, kérjük a sportfejlesztési program mellékleteként feltölteni: [Megnyit]

 

VIDEÓK

Vármegyei szövetségek