Szakirányú továbbképzéseket indít a Testnevelési Egyetem
03
Sep
2021
Szakirányú továbbképzéseket indít a Testnevelési Egyetem
2021. szeptember 3.  |  11:30

Ősztől szakirányú továbbképzéseket indít a Testnevelési Egyetem, 2021. szeptember 10-ig lehet jelentkezni a Sportlétesítmény-üzemeltető, illetve Rendezvényszervezés-Sportbiztonság kurzusokra.

 

SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ

 

A képzés célja

A képzés célja, olyan sportszakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek üzemeltetőként hozzájárulni a hazai sport megfelelő kiszolgálásához a sportlétesítményeiben. Végzettségük birtokában a hallgatók a sport területén szövetségekben és sportszervezetekben, állami és önkormányzati intézményekben láthatják el feladatukat. Teljes mértékben alkalmasak lesznek a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére és irányítására, hozzájárulnak a sport, a rekreáció, a testkultúra és a mentálhigiéné feltételeinek fejlesztéséhez. A képzés során a résztvevők megismerik a műszaki és  gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit, fejlődési jellegzetességeit, továbbá az alapvető sporttudományi, sportgazdasági, vezetéselméleti, szervezéstudományi és üzemeltetési módszereket. Megismerik továbbá a sportban működő szervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, a létesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági, vezetéselméleti, marketing, kommunikáció és PR ismereteket is.

A képzés után lehetőség nyílik még további képzés megszerzésére is, az ezzel kapcsolatos információkat később közöljük.

A tervezett képzési napok

A képzés előreláthatólag 2021.szeptemberében indul, az órák kéthetente péntek délután és szombat délelőtt lesznek megtartva.

A képzési idő: 2 félév

 

További információ: https://tf.hu/felvetelizok/felvetelizok-kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes/sportletesitmeny-uzemelteto

 

 

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS-SPORTBIZTONSÁG

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának támogatásával.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint készségek birtokában képesek sportlétesítményekben a rendezvényszervezéshez kapcsolódó munkakörök ellátására, alkalmasak a rendelkezésre álló erőforrások tervezésére, koordinálására és irányítására. Rendezvényszervezési, speciális sportlétesítményekkel kapcsolatos szakterületi jártasságukkal hozzájárulnak a sport, a rekreációs és a mentálhigiénés intézmények korszerű működtetéséhez. A képzés során a hallgatók megismerik a sporttudomány, a rendészettudomány, a műszaki tudomány és a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmait, elméleteit és összefüggéseit. Továbbá ismeretet szereznek a sporttudományi, sportgazdasági, szervezéstudományi és üzemeltetési módszerekről, elméletekről és gyakorlatokról. Megismerik még a sportban működő szervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, külső és belső környezeti tényezőit, a társadalmi, gazdasági döntések információs és motivációs tényezőit, továbbá a sportlétesítmények működtetéséhez szükséges jogi, gazdasági és vezetéselméleti ismereteket.

Tervezett képzési napok

A képzés előreláthatólag 2021. szeptemberében indul, az órák kéthetente péntek délután és szombat délelőtt lesznek megtartva.

Képzési idő: 2 félév

 

További információ: https://tf.hu/felvetelizok/felvetelizok-kepzeseink/szakiranyu-tovabbkepzes/rendezvenyszervezes-sportbiztonsag

Legnépszerűbb hírek

Megyei szövetségek