Nyereményjáték: utazz Barcelonába!
07
Apr
2019
Nyereményjáték: utazz Barcelonába!
2019. április 7.  |  12:45
Légy vendégünk a spanyol kosárlabda-bajnokság egyik legnagyobb rangadóján! A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a @ProBasket közös játékának díja egy kétszemélyes repülőút Barcelonába, szállás két éjszakára, s két belépő a május 10-i Barcelona Lassa - Valencia Basket spanyol rangadóra! 

 

Nincs más dolgod, mint 2019. április 17-én éjfélig megtenni a következőket:

 

1. Lájkold a @kosarsport facebook-oldalt

2. Oszd meg ezt a bejegyzést

3. Hozzászólásban válaszolj helyesen a következő kérdésre:

 

Ki az a magyar válogatott kosárlabdázó, aki a Barcelona csapatában játszik?

 

Sorsolás: 2019. április 18. 12 óra

 

Játékszabály: ​

 

 

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

1.    A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3., adószám: 19012504-2-42), valamint a ProBasketKft. (székhely: 5000 Szolnok, Nagy Imre Krt 10 , adószám: 25372618-2-16 ) mint szervezők (a továbbiakban: „Szervezők”) által „Repülj Barcelonába” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”). 

 

2.    A Nyereményjátékban annak teljes időtartama alatt, a Nyereményjátékban feltett kérdésekre a Szervezők a facebook-oldalukon közzétett nyereményjáték bejegyzése alá, komment formájában megadott megfejtéssel, az oldal „lájkolásával”, valamint a bejegyzés megosztásával lehet részt venni (regisztrálni). A regisztráció akkor tekinthető sikeresnek, ha a Játékos mindhárom feltételt teljesíti. A regisztrált („Játékos”) a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték 2019. április 7. 12:00 és 2019. április 17. 24:00 közötti időtartamban kerül megrendezésre. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Nyereményjátékban minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt, az ismételt regisztrációk nem vehetők figyelembe. Az elküldést követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőket arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja. 

 

3.    A Nyereményjáték nyereményét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a ProBasket Kft. ajánlotta fel, amely a következő: 2 darab Barcelonába szóló repülőjegy, 2 darab belépőjegy a Barcelona Lassa – Valencia spanyol kosárlabda mérkőzésre, szállás két fő részére két éjszakára Barcelonában.

 

4.     A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Nyereményjáték elindítása után nem változtathat a felajánlott nyereményeken. A nyeremény megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. 

 

5.    A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint arra regisztrált, saját Facebook profillal rendelkező minden cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A Szervezők és ezek részlegeinek, társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek közeli hozzátartozóit is), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

 

6.    A Szervezők a nyereményt a helyes választ elküldő, a regisztráció feltételeit teljesítő Játékosok között sorsolják ki. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adófizetési kötelezettség a Szervezőket terheli. 

 

7.     A Szervezők a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsolnak. A sorsolás időpontja: 2019. április 16. 12:00. A Szervezők a nyertesekkel az eredményt a helyes megfejtést tartalmazó kommentre adott válaszukkal közlik, amelyben a nyertesnek jelzik még, hogy a Facebookon privát üzenetben értesítik a nyeremény átvételének módjáról. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervezőknek. A nyerteseken kívül a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes 5 (öt) napon belül nem válaszol a Szervezőknek, vagy nem működik együtt a Szervezőkkel a nyeremény átvétele érdekében, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. 

 

8.    A Szervezők a nyeremény hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben. A Szervezők nem vállalnak felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 

9.     A Szervezők fenntartják a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Nyereményjáték Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Nyereményjáték Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Szervezők Facebook-oldalain. 

 

10.  A Szervezők fenntartják a jogot, hogy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Nyereményjáték nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat.

 

11.  Minden résztvevő teljes mértékben felmenti és mentesíti a Szervezőket , társvállalatait, leányvállalatait, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit, úgyszintén a Nyereményjáték minden esetleges támogatóját és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Nyereményjáték kidolgozásával és lebonyolításával (együttesen: a „Felmentett Felek”) mindennemű olyan jogi igény, kár, veszteség, követelés, kereseti jogalap, eljárás, költség és felelősség alól, amely 

 

(i)            a résztvevő nevezésének, a Nyereményjátékban való részvételének, részvételi kísérlete vagy részvételi képessége hiányának;

(ii)           a Nyereményjáték Szabályzat vagy bármely jogszabály vagy előírás résztvevők általi be nem tartásának; 

(iii)          bármilyen személy vagy szervezet nevének, arcképének, hangjának, munka során előállított termékének, márkanevének, védjegyének, logójának résztevők általi jogosulatlan használatának; 

(iv)          bármilyen, a résztvevő által készített, a Nyereményjátékkal kapcsolatos szerződés megszegésének vagy állítólagos megszegésének; 

(v)           az esetleges nyeremény elfogadásának és/vagy használatának; 

(vi)          bármilyen jogosultságnak vagy előnynek, amivel a résztvevő ruházta fel az Szervezőt a Nyereményjátékkal kapcsolatban; és/vagy 

(vii)        a résztvevő hanyagságának, szándékos rosszhiszemű magatartásának, bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás vagy ezen hivatalos szabályok megsértésének, vagy a résztvevő által mások szellemi tulajdona, személyiségi joga, jó hírnévhez való joga vagy más joga megsértésének 

eredménye, ezekkel kapcsolatos vagy ezekből adódik, vagy azt állítják, hogy ezekből adódott, ezt eredményezi vagy ezekkel kapcsolatban áll.

 

12.  Játékos a regisztrációkor neve (Facebookon megadott név) és Facebook profilképe alapján kerül azonosításra. A Nyereményjátékban való részvételhez kapcsolódó adatszolgáltatás Játékos részéről önkéntes, amennyiben a nyertes a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait nem adja át Szervezők részére, a nyeremény a pótnyertest illeti, amennyiben az elérhetőséghez szükséges adatokat a Szervezők rendelkezésére bocsátja. Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

13.  A Nyereményjáték szabályos lebonyolításáért kizárólag a Szervezőket terheli a felelősség, azért a Facebook felelősséget nem vállal. A Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. Az adatszolgáltatás Szervezők részére és nem a Facebook részére történik.

 

Személyes adatok kezelése:

 

14.  A Játékos által megadott személyes adatok kezelője a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. 

15.  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az érintett neve (azonosítás), profilképe (azonosítás), a Nyereményjátékon történő részvételi jogosultságát igazoló tevékenységei, valamint a nyeremény átvétele érdekében a nyertes elérhetőségi adatai, valamint a lakcíme. A nyertes játékos neve a Szervező Facebook oldalán kihirdetésre kerül. A nyertes nevét az Adatkezelő továbbítja a ProBasket Kft. részére kizárólag abból a célból, hogy a Facebook oldalán kihirdesse.

16.  Játékos a Nyereményjátékra történő regisztrációkor neve (Facebookon megadott név) és Facebook profilképe alapján kerül azonosításra. A Nyereményjátékban való jelentkezés az érintett részéről önkéntes, azonban a részvételhez szükséges az adatkezelés. Amennyiben a nyertes a nyeremény átadásához szükséges személyes adatait nem adja át az Adatkezelő részére, a nyeremény a pótnyertest illeti, amennyiben az elérhetőséghez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja. Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

17.  A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, tehát a Játékos és a Szervezők között a Nyereményjátékban történő részvétellel létrejövő kötelem (szerződés) teljesítése, melynek részletes szabályait jelen „Nyereményjáték szabályzat” tartalmazza.

18.  Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait a Nyereményjáték eredményhirdetéséig, nyertesség esetén pedig a nyeremény átadásáig kezeli.

19.  A Játékos jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről (GDPR 15. cikk), kérheti a személyes adatai helyesbítését (GDPR 16. cikk), törlését (GDPR 17. cikk), kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk), adatai hordozását (GDPR 20. cikk), valamint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen (21. cikk). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték időtartama alatt személyes adatai törlését kéri, úgy a Nyereményjátékban az adattörlést követően nem vehet részt.

20.  Az érintett a jogait a [e-mail cím] címre megküldött e-mailben, az Adatkezelőnek küldött Facebook üzenetben, az Adatkezelő székhelyén személyesen, vagy postai úton z Adatkezelő székhelyére megküldött levelével tudja gyakorolni. Az Adatkezelő a kérelem alapján tett intézkedéseiről legkésőbb 30 napon belül ad tájékoztatást.

21.  Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-keresooldalon. Az MKOSZ székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék, a ProBasket Kft. székhelye szerint a perre a Szolnoki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.​

Megyei szövetségek