Tanulmányi támogatás (ösztöndíj)
17
Nov
2020
Tanulmányi támogatás (ösztöndíj)
2020. november 17.  |  20:52
A „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány a kiemelkedő sporttevékenységet folytató diákok részére, tanulmányaik eredményességének elősegítése céljából ösztöndíj pályázatot hirdet, immáron nyolcadik alkalommal.
 
Újdonság, hogy 2021-ben először részt vehetnek a pályázaton állami finanszírozásban résztvevő sportolók is. (Őket havi 50.000 Ft támogatásban részesítjük, a tanév ideje alatt, egészen a képzési ideje végéig.)
 
A Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság, mint az Alapítvány stratégiai partnerei és főtámogatói, aktívan részt vesznek a pályázat lebonyolításában.
 
Az ösztöndíjra az a diák pályázhat, aki:
 
1. olimpiai, vagy paralimpiai sportágban szerepel, és a saját sportági szakszövetsége együttműködési megállapodást kötött a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvánnyal;
2. olimpiai, vagy paralimpiai kerettag, illetve a pályázat évét követő legközelebbi olimpiai, illetve paralimpiai játékokon történő részvételre készül;
3. közép-, vagy felsőfokú iskolarendszerű (tanulói vagy hallgatói jogviszony keretében folytatott) közoktatási intézmény által nyújtott oktatásban, illetve képzésben (OKJ) vesz részt.
 
A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
 
1. Kitöltött pályázati adatlap (letölthető a www.bomalapitvany.hu és a www.olimpia.hu weboldalról)
2. A sportági szakszövetség indokolással, aláírással és bélyegzővel ellátott hivatalos igazolása a szövetségi jogviszonyáról és az elért sporteredményről, főtitkári vagy elnöki javaslattal
3. Hallgatói igazolás (az oktatási intézmény aláírással és bélyegzővel ellátott hivatalos igazolása a képzésben való részvételről)
4. Amennyiben a pályázó szociálisan rászoruló helyzetű, ennek a körülménynek bemutatása.
 
A pályázatnak a fent felsorolt valamennyi dokumentumot tartalmaznia kell. A hibás, hiányos vagy valótlan tartalmú pályázatok elutasításra kerülnek.
 
A pályázatot, kizárólag postai úton, a 1535 Budapest Pf.769 címre várjuk.
 
Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.
 
Pályázat elbírálásának folyamata:
 
A pályázatokat az Alapítvány Szakmai Bizottságának véleményezését követően az Alapítvány Kuratóriuma - a pályázatban igazolt sportszakmai, tanulmányi, szociális helyzet figyelembe-vételével - egyénileg, saját mérlegelése alapján bírálja el. Az Alapítvány döntése végleges, azzal szemben jogorvoslatra nincs lehetőség. A nyertes pályázóval, illetve pályázókkal az Alapítvány Támogatási (Ösztöndíj) szerződést köt, legfeljebb a pályázó tanulmányainak befejezéséig tartó időtartamra. 
 
A pályázat eredményéről a résztvevő pályázók a pályázati adatlapon megadott e-mail címen kapnak értesítést, legkésőbb 2021. február végéig.
 
További információ: Váradi-Bóta Kinga – BOM Alapítvány főtitkáránál,
 
Budapest, 2020. november 15.
 
 
 

BOM pályázati adatlap 2021

BOM ösztöndíj szabályzat 2021

BOM ösztöndíj 1. és 2. melléklet

BOM ösztöndíj szerződés állami minta

BOM ösztöndíj szerződés tandíjköteles minta

Megyei szövetségek