MATE élsportolói ösztöndíj - pályázati felhívás
30
Jan
2023
MATE élsportolói ösztöndíj - pályázati felhívás
2023. január 30.  |  11:00
Pályázati felhívás a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem élsportolók egyetemi tanulmányait támogató ösztöndíjára
 

A támogatás célja

A sportolói kettős életpálya modell kialakításának támogatására ösztöndíj pályázható az alábbiakban megfogalmazott értékek megvalósítása és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban MATE) hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység esetén.
 
A MATE hallgatói közül élsportolónak tekintjük, csapatsportágak esetén, a nemzeti bajnokság első osztályában (pl. NB I, Extra Liga, OB I stb.) szereplő csapatok tagjait, az egyéni olimpiai és paralimpiai sportágak esetén a felnőtt, illetve korosztályos országos bajnokságban 1-3. helyezést elért sportolókat, továbbá a válogatott sportolókat, a nem olimpiai sportágak esetén Világbajnokságon, Európa-bajnokságon 1-6. helyezett sportolókat. Cél ezen versenyzőink sportolói karrierjének, tanulmányainak, valamint a civil életre történő felkészülésének összehangolása, segítése.
 

Pályázók köre

A pályázati felhívás az Egyetem (beleértve a külhoni képzéseket is) azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak, illetve az Egyetem doktori iskoláiban tanulmányokat folytató állami ösztöndíjas doktoranduszainak szól, akik a tanulmányi követelmények teljesítése mellett élsportolói sporttevékenységet végeznek, és ezzel nagymértékben hozzájárulnak a sportélet sikereihez, fejlődéséhez és az Egyetem jó hírnevének növeléséhez.
 
Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónapra) folyósított pénzbeli juttatás.
 
A pályázat alap bírálati szempontjai:
 
- a pályázó hallgató a pályázat beadását megelőző utolsó aktív félévben legalább 20 teljesített kredittel rendelkezik, kivételt képez ez alól, ha a hallgató olimpiai vagy világversenyre való felkészülés miatt halasztott, ill. passzivált félévet,
- első évfolyam első féléves pályázó hallgató esetében a hallgató felvételi pontszáma legalább a 285 pontot elérte,
- doktorandusz pályázó esetén aktív állami ösztöndíjas hallgató,
- a pályázó aktív, versenyengedéllyel rendelkező versenysportoló, amelyről és a pályázathoz szükséges eredményről a sportági szakszövetség írásos igazolást ad ki.
 
Nem pályázhat az a hallgató, aki hallgatói jogviszonyát szünetelteti:
 
- évhalasztásra vagy évkihagyásra engedélyt kapott, tehát passzív félévet teljesít,
- a tanulmányok folytatásától meghatározott időre eltiltották,
- a tanulmányai folytatásához szükséges aktív félévre történő bejelentkezést nem végezte el,
- a végbizonyítványt megszerezte, de a záróvizsgára bocsátás feltételeit nem teljesítette, vagy sikertelen záróvizsgát tett,
- a doktori iskolában tanulmányait szünetelteti (passzív félévet teljesít).
 

Az ösztöndíj forrása

A Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 5.1. függeléke: Élsportolók egyetemi tanulmányait támogató ösztöndíj (3) pontja alapján az ösztöndíj forrása saját bevétel, valamint pályázati forrás, külső partnerrel kötött megállapodásból származó bevétel, külső adomány, hozzájárulás lehet.
 
A maximális ösztöndíj keret 20 M Ft/félév.
 

Az ösztöndíj mértéke

A hallgatók négy kategóriában pályázhatnak, a pályázat évében vagy az azt megelőző naptári évben elért alábbi eredmények esetén:
 
1. kategória: az ösztöndíj javasolt összege 100.000 Ft/hó,
 
- olimpiai vagy paralimpiai csapatsportágban, felnőtt kategóriában a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában szereplő csapat állandó tagja, vagy
- egyéni olimpiai vagy paralimpiai sportágban, olimpiai vagy paralimpiai számban, felnőtt kategóriában, a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában 1-3. helyezést ért el, vagy
- olimpiai vagy paralimpiai sportágban, olimpiai vagy paralimpiai számban akár felnőtt, akár korosztályos nemzeti válogatott és/vagy világversenyeken (Olimpia, Európa-bajnokság, Világbajnokság, Universiade) képviselte Magyarországot.
 
2. kategória: az ösztöndíj javasolt összege 80.000 Ft/hó,
 
- nem olimpiai sportágban, vagy olimpiai és paralimpiai sportág nem olimpiai számában felnőtt kategóriában VB, EB 1-6. helyezést elért sportoló.
 
3. kategória: az ösztöndíj javasolt összege 60.000 Ft/hó,
 
- olimpiai vagy paralimpiai csapatsportág esetén, az adott sportágban a korosztálya szerinti kategóriában (pl. junior) a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában szereplő csapat tagja,
- egyéni olimpiai vagy paralimpiai sportágban, olimpiai vagy paralimpiai számban a korosztályának megfelelő kategóriában (pl. U23, junior, ifjúsági) a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában egyéni 1-3. helyezést ért el,
- olimpiai vagy paralimpiai sportágban, olimpiai vagy paralimpiai számban a korosztályának megfelelő kategóriában a nemzeti válogatott tagja és/vagy világversenyen (korosztályos Európa-bajnokság, Világbajnokság, EYOF) képviselte Magyarországot.
 
4. kategória: az ösztöndíj javasolt összege 40.000.-Ft/hó (erre a kategóriára csak a MATE – GEAC sportegyesület igazolt sportolói pályázhatnak)
 
- olimpiai csapatsportágban a nemzeti bajnokság alsóbb osztályaiban szereplő sportoló,
- olimpiai egyéni sportágban felnőtt vagy korosztályos I. vagy II. osztályú minősítésű, aranyjelvényes vagy ezüstjelvényes szintet elért vagy felnőtt, illetve korosztályos országos bajnokságon elindult és az első 10 helyen végzett sportoló.
 

Az ösztöndíj időtartama

Az ösztöndíj a 2022/23-es tanév tavaszi félévre (5 hónap) vonatkozik.
 

A pályázaton nyertes hallgatók kötelezettségei

- Az ösztöndíjat elnyert hallgató köteles legjobb tudása szerint képviselni egyesületét és részt venni a MATE sportrendezvényein (kiemelten MEFOB), illetve – felkérés alapján – aktívan részt vállalni az Egyetem beiskolázási és PR kommunikációs programjában.
- Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató a folyósítás tanévében önhibájából nem vesz részt MEFOB versenyen, valamint más, egyetemek közötti versenyeken, illetve nem látogatja rendszeresen a felkészülési edzéseket, a következő tanévben az ösztöndíjból kizárható.
- Az ösztöndíjat elnyert hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be, hallgatói jogviszonya megváltozik vagy szünetel, illetve sporttevékenységét vagy a versenyzést az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megszünteti, vagy bármilyen okból szünetelteti, a változásról nyolc napon belül köteles tájékoztatni a MATE illetékes Campus Tanulmányi Osztályának vezetőjét.
 

A pályázat benyújtása

A pályázat beadásának határideje: 2023. március 15.
 
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2023. március 31.
 
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, mellékletekkel együtt a következő email címre: sportosztondij@uni-mate.hu​​​​​​​
 
A pályázati űrlap az Oktatási Igazgatóság honlapjáról letölthető.
 
A pályázat kizárólag a határidőre benyújtott dokumentumok alapján kerül elbírálásra.
 

Csatolandó dokumentumok

- kitöltött, aláírt pályázati űrlap,
- 30 napnál nem régebbi sportegyesületi ajánlás a pályázat elnyerésére (egyesület vezetőjének aláírásával, egyesület székhelyének megjelölésével),
- a pályázatban feltüntetett 2021. és 2022. évi Országos Magyar Bajnokságokon, EB-n, VB-n, Olimpián, Paralimpián, Universiade-n elért eredményeket és/vagy a sportoló válogatottságát bizonyító, sportági szakszövetségi igazoló dokumentumok, továbbá a 4. kategóriához a sportoló minősítését igazoló egyesületi vagy sport szövetségi igazolás, amelyek 30 napnál nem régebbiek.
- az Egyetem által felhasználható 1 db saját sportfotó, fél oldal terjedelmű bemutatkozás,
- hallgatói jogviszony-igazolás.
 

A pályázat értékelése

A pályázatot az alábbi tagokból álló bizottság értékeli és rangsorolja.
 
- MATE – GEAC, szabadidősport szakosztályvezető
- MATE – GEAC, ügyvezető elnök
- MATE Testnevelési és Sport Intézet, igazgató
- MATE Testnevelési és Sport Intézet, igazgatóhelyettes
- EHÖK, sportért felelős elnökségi tag
 
Az Ösztöndíj adományozásáról az értékelések alapján a MATE Rektora dönt.
 
A MATE a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok és saját szabályzata alapján jár el az adatkezelés során.
 

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás élsportolói ösztöndíjra a 2022/23. tanév tavaszi félévére (PDF)
 
Pályázati űrlap élsportolói ösztöndíjhoz (word)
 
 
 
Fotó - MATE

Megyei szövetségek