Pályázati felhívás - Mester-M Díj 2023
18
Oct
2023
Pályázati felhívás - Mester-M Díj 2023
2023. október 18.  |  09:00
A MOL – ÚJ EURÓPA ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) közfeladataival és támogatási politikájával összhangban kiemelten fontosnak tartja a tehetségek támogatása mellett a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok munkájának elismerését is mind anyagilag, mind erkölcsileg. Erre tekintettel az Alapítvány 2023. évben országos, nyílt pályázatot hirdet a fiatal tehetségek fejlődését segítő, illetve támogató pedagógusok és edzők részére.
 
Te is emlékszel
 
- arra a szeretett tanárodra, mesteredre, aki elindított a pályán, akihez mindig fordulhattál jó tanácsért, szakmai támogatásért?
 
Te is ismered
 
- azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekedet jó tanácsokkal látta el és külön szakkörön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
- azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekedet?
 
Segíts nekünk megtalálni őket!
 
 
1. A Mester-M díj célja
 
Szeretnénk fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. 
 
Ha ismersz ilyen pedagógust, edzőt, jelöld őt a Mester-M díjra!
 
2. A jelölés módja
 
- Jelölni a jelölt nevének megadásával és rövid indoklással lehet. Kérjük, fejtsd ki a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei, emberi szempontok stb.)
- Kérjük, minden esetben add meg saját elérhetőségedet is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről.
- Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.
- Jelölést kizárólag e-mailben lehet benyújtani a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címen.
 
3. A részvétel feltételei - Kik lehetnek jelöltek? 
 
Aktívan dolgozó tanárok, edzők, 
 
- akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik Magyarország területén;
- akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, tovább lépjenek;
- akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
- akik pályafutásuk során bebizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.
 
Az Alapítvány Kuratóriumának célja, hogy megtalálja a több évtizede tevékenykedő, jó eredményeket elérő pedagógusok mellett a fiatal tanárokat, edzőket egyaránt, hogy munkájukat elismerje.
 
4. Kizáró okok
 
Nem vehet részt a pályázaton 
 
- aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vesz vagy ilyen személy közeli hozzátartozója,
- aki fegyelmi vagy etikai vétség miatt eljárás alatt áll,
- akinek a felelősségét szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen megállapította,
- aki a pályázati feltételeket nem fogadja el.
 
5. A pályázat díjazása
 
A benyújtott pályázatok alapján legfeljebb 10 jelölt kerül díjazásra.
 
A Mester-M díj összege személyenként: 2.000.000 forint
 
Az Alapítvány fenntartja a jogot a díjazás, továbbá a jelöltek számának módosítására vagy a díj ki nem adására.
 
6. A jelölések értékelése, döntés
 
Az Alapítvány Kuratóriuma értékeli a benyújtott pályázati anyagokat és kiválasztja azt a legfeljebb 10 személyt, akiket – a benyújtott pályázati anyagok alapján – a legérdemesebbnek tart a Mester-M díjjal való kitüntetésre a sport, a művészetek és a bölcsészet-, valamint a természettudomány területén. 
 
7. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
 
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, a szükséges mellékletek hiánytalan kitöltésével és csatolásával lehet benyújtani a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címre.
 
Egy jelölő egy személyt jelölhet a díjra Jelölő lehet magánszemély, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is.
 
A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat. 
 
A pályázatok benyújtási határideje: 2023. október 31. 23:59 óra 
 
A pályázatokról várhatóan 2023. december közepéig dönt a Kuratórium és azt követően adja át a díjakat 2024. januárjában.
 
8. Pályázati dokumentáció
 
A Pályázati Kiírás az Alapítvány honlapján jelenik meg, amelynek címe: www.molujeuropaalapitvany.hu
 
A mellékletek a pályázati adatlappal (Mester-M díjra leadott jelölések adatlapja) együtt alkotják a pályázati dokumentációt. 
 
A pályázat részeként kérjük az alábbi mellékletek maradéktalan kitöltését, csatolását:
 
 
 
További információ kérhető a mesterm@molujeuropaalapitvany.hu címen.
 

Vármegyei szövetségek