TAO Sporttámogatás 2017


Elszámolási útmutató 2017/2018: [Megnyit]

Tájékoztató a látvány-csapatsport államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény szerinti támogatásáról (2017.10.20.): [Megnyit]

Értékelési elvek és Benchmark: [Megnyit]

Felújítás utáni létesítménybérlés kérelem - minta dokumentum: [Megnyit]

Összefoglaló a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (2017.08.07.):  [Megnyit]


Összefoglaló a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításáról (2017.08.07.): [Megnyit]


Összefoglaló a TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ 1996. ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY 22/C. §-t érintő módosításáról (2017.01.25.): [Megnyit]


A társasági adó kedvezményezett célokra történõ felajánlásának szabályai (rendelkezés az adóról) 2017. – NAV tájékoztató: [Megnyit]


MKOSZ értékelési elvek, benchmark, táblázatok – 2017/18. évi támogatási időszak

  • MKOSZ 2017-2018 Értékelési elvek és Benchmark: [Megnyit]
  • Reszletező elszámolási táblázat 100eFt alatti számlákhoz: [Megnyit]
  • Saját tulajdonú gépjármű üzemanyag elszámolás: [Megnyit]
  • Tao elszámolás 1. sz melléklet - elszámolási táblázat: [Megnyit]
  • Tao elszámolás 2. sz melléklet - könyvvizsgálói összesitő adatlap: [Megnyit]

DSE – Oktatási intézmény – Együttműködési megállapodás: [Megnyit]

Nyilatkozat (hivatásos) de minimis egy és ugyanazon vállalkozás: [Megnyit]


Tájékoztatás Rendelet módosító megjelenésérõl

Tisztelt Sportszervezetek!  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Közlöny 2017. évi 103. számában kihirdetésre került a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendeletet módosító 164/2017. (VI.28.) Kormányrendelet.  

Felhívjuk a figyelmüket – egyebek mellett – a Rendelet 11. § (1a) bekezdésében foglaltakra, amely szerint a támogatott szervezet az elszámolása során az adott elszámolási idõszak végéig, de legkésõbb augusztus 14-ig pénzügyileg teljesített számlákkal számol el. A megállapodás, szerzõdés szerinti teljesítésre és számlakiállításra az adott támogatási idõszak végéig (azaz alapesetben június 30-áig) kerülhet sor.  

Javasoljuk, hogy a számlázás/bérszámfejtés és kifizetéseik során fentieket vegyék figyelembe.  

Üdvözlettel:  
MKOSZ   [Megnyit]


Összeszámítás és kiegészítő támogatás elszámolása (2017.07.13.): [Megnyit]

 

 

VIDEÓK

Vármegyei szövetségek