TAO Sporttámogatás 2016


Tájékoztató a felhő alapú tanúsítvány igénylésének menetéről. (2016.12.07.)

Összefoglaló a Társasági Adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-T érintő módosításáról (2016.12.01.)

Tájékoztató a TAO kérelmek elektronikus aláírásához szükséges új típusú tanúsítvány igényléséről (2016.10.27.)

Elszámolási útmutató – 2016/17. évi támogatási időszak (2016.08.16.)

Új Elszámolási útmutató (javított) – 2015/16. évi támogatási időszak (2016.07.27.)

Tájékoztató a részben, vagy egyáltalán nem teljesített igazolások kezeléséről és a támogatások felhasználásáról (2016.07.20.)

Összefoglaló a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításáról (2016.07.20.)

Tájékoztató a részben vagy egyáltalán nem teljesített támogatások elektronikus kérelmi rendszerben történő kezeléséről, bejelentéséről (2016.07.18.)

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásainak szabályai (új) (2016.07.01.)

NAV 55. információs füzet (új) – 2016 

Közlemény (2016.06.30.)

Tisztelt Támogatók! 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §-a 2016.07.16. napjától ismét módosul. Ez alapján, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a 24/A. § szerinti igazolásokat a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül küldi meg az állami adó- és vámhatóság részére. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatók figyelmét, hogy az - adó-felajánlás jogszabályi feltételeinek történő megfelelés céljából - MKOSZ elektronikus kérelmi rendszerén végrehajtott fejlesztések befejezéséig, az eddigi gyakorlat szerint járjanak el és nyújtsák be az MKOSZ által kiállított igazolásokat az adóhatóság részére. 

A fejlesztések befejezéséről külön tájékoztatást teszünk közzé. 

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét. 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
 

Összefoglaló a 107/2011. Korm. rendelet módosításáról (2016.05.17.)


Tájékoztató az igazgatási szolgáltatási díj internetes kártyaelfogadás útján történő megfizetéséről (2016.05.11.)


Sportszervezetek ÁFA nyilatkozata a 2016/17. évi támogatási időszakra (2016. 05.04.)


Tájékoztató a Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a Sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról (2016.04.14.)


Elszámolási útmutató 2015/2016-os támogatási időszak – Tájékoztató (2016.04.13.)

Közbeszerzési eljárás a látvány-csapatsport támogatás rendszerében – Tájékoztató (2016.04.13.)

 

Tájékoztató a sportfejlesztési programok beadásáról (2016.02.29.)


A támogatásra jogosult sportszervezetek a 2016/17. évi támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjukat a https://mkosztao2016.flexinform.hu/ oldalon nyújthatják be kizárólag elektronikus úton 2016. április 30-án 24:00 óráig. 

MKOSZ 

Benchmark – 2016/2017-es TAO támogatási időszak (2016.02.26.)

 

Együttműködési megállapodás + Támogató szándéknyilatkozat (iratminta) (2016.02.11.)

Tisztelt Sportszervezetek! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Támogatás igazolási kérelem (22/C) benyújtása során az Együttműködési megállapodás és a Támogató szándéknyilatkozat egy dokumentumban történő beadására is van lehetőség. 

A mellékelt iratminta használata esetén nem kell külön Támogatói szándéknyilatkozatot benyújtani. 

MKOSZ 

 

Támogatói szándéknyilatkozat a látvány-csapatsport támogatásához (iratminta) (2016.02.11.)

Tájékoztató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépését követő feladatokról (2016.01.25.)

Tájékoztató az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését ellenőrző automatikus rendszerről (2016.01.18.)

Tájékoztató az eljárás felfüggesztését érintő jogszabály módosításról (2016.01.14.)

A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásainak szabályai (2016.01.07.)

NAV 55. információs füzet – 2016 

NAV tájékoztató (2016.01.05.)

A látvány-csapatsport támogatásának adókedvezményét érintő módosítások. 

VIDEÓK

Megyei szövetségek