02
Dec
2018
A kézbesítésre vonatkozó szabályok
2018. december 2.  |  15:30
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) a látványcsapatsport támogatás felhasználás ellenőrzésével összefüggésben keletkezett iratok kézbesítésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Sportszervezeteket.

Az MKOSZ - a sportról szóló 2004. évi törvény 22. § (2) bekezdés, f) pont, fe) alpontja és a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés, 1. pontja, a (3b) bekezdés felhatalmazása alapján - az alábbiakkal egészíti ki elszámolási útmutatóit.

Az MKOSZ az ellenőrzés során keletkezett valamennyi iratot - a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4) Kormányrendelet előírásai szerint - elsősorban írásbeli kapcsolattartás alapján, hivatalos iratként kézbesíti.

Az írásbeli kézbesítés szabályai:

- Ha az iratot a jogszabálynak megfelelően kézbesítették, a közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.
- Az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
- Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert az a címzett a rá irányadó nyilvántartásban szereplő székhelyéről az MKOSZ-hez „nem kereste", „ismeretlen" vagy „elköltözött" jelzéssel érkezett vissza és a kézbesítés szabályszerűen történt, az iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját, követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

A fentiek valamennyi folyamatban lévő eljárás során történő kézbesítésekre alkalmazandóak.

Budapest, 2018. november 21.

Megyei szövetségek